Ogólne zasady korzystania z www.naturalnykolagen.com.pl

Warunki korzystania z www.naturalnykolagen.com.pl. Przegladarka, przerwy w dostępie.

Zasady korzystania z

Korzystanie z www możliwe jest wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej.

Prawidłowe użytkowanie może być zależne od osobistych preferencji urządzenia i ustawień programu użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.

Administrator postara się żeby portal pracował w sposób ciągły, zastrzega się że dostępność katalogu może być ograniczona lub Serwis może być niedostępny na czas dokonywania zabiegów w rodzaju

  • zmian systemu lub jego fragmentów
  • poprawiania,
  • serwisu,
  • konserwowania,
  • naprawy,