Informacje prawne

Polityka prywatności - publikujemy tutaj informacje jakie dane osobowe są przez ten serwis zbierane i na jakich zasadach są wykorzystywane.

Twoja prywatność

Polityka prywatności - informacja podawana do wiadomości na witrynie www w celu zapoznania gości o tym, które dane osobowe są o nich przez niniejszy serwis zbierane i w jaki sposób są używane. Niniejsza Polityka Prywatności deklaruje reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez odbiorców na skutek korzystania z serwisów internetowych udostępnianych na domenie: naturalnykolagen.com.pl.

W celu złożenia Zlecenia Konsument powinien podać dane dające możliwość na skontaktowanie się z nim, a w szczególności:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Telefon kontaktowy
  • Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz może być konieczne celem finalizacji Zapytania.

W takiej sytuacji, jeżeli nastąpi przekazanie Informacji Osobowych zewnętrznemu administratorowi, przetwarzanie Informacji Osobowych będzie podlegać zasadom polityki ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

W większości przeglądarek on-line mamy sposobność usuwać aplikacje typu cookie z dysku komputera, zablokować wszelkie przysyłane cookies albo ustawić komunikat przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się o takich funkcjach, trzeba zaznajomić się z instrukcją obsługi ewentualnie programem pomocy programu przeglądarki.

Przeróbek dziedzinie swoich faktów osobowych

Każdy kto udostępnił serwisowi naturalnykolagen.com.pl swoje dane osobowe ma uprawnienie do weryfikacji, poprawiania oraz dodatkowo usunięcia swoich informacji osobowych. Przeróbek w zakresie swoich informacji osobowych można dokonać wysyłając właściwe oświadczenie na adres serwisu. Administrator naturalnykolagen.com.pl gwarantuje Użytkownikowi wykasowanie jego Informacji Osobowych ze Zbioru Danych na życzenie Użytkownika, co więcej w odrębnych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia informacji Klienta, jeżeli ich nieusunięcie jest obowiązkowe do realizacji roszczeń lub jeżeli już wymóg tego nakłada przepis prawne. Użytkownik strony naturalnykolagen.com.pl może zawsze skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy oraz w jaki sposób Administrator dysponuje albo planuje wykorzystywać jego Dane Osobowe. Użytkownik witryny naturalnykolagen.com.pl może też zwrócić się do Administratora z prośbą o wykasowanie jego Informacji Osobowych w pełni bądź w wyznaczonym zakresie.

Pliki wariantu są potrzebne poprawnego

Administrator używa Pakiety danych zwane cookies czyli ciasteczka. Pliki tego typu są przydatne do poprawnego działania serwisu www. W szczególności dają możliwość Administratorowi na lepsze dostosowanie strony do oczekiwań Użytkownika.

1 punkcik 3 ustawy 29 sierpnia

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji osobowych wszelkie informacje naszych Użytkowników są traktowane jako poufne i są przetwarzane wyłącznie celem realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem artykułu 23 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (publikacja Dz. U z 1997 r. Nr 133,. poz. 833 ze zm.).

Udostępniająca wiadomości osobowe ma prawo

Administrator może przesyłać Zamawiającym, na udostępnione poprzez nich adresy poczty e-mail, zamówione powiadomienia - (newsletter) w kwestii produktów tudzież usług, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wyraził przyzwolenie na ich otrzymywanie. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo w każdym momencie dokonać zmiany wycofać zgodę.

Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane zewnętrznym firmom chyba, że osoba której dane dotyczą wyrazi na to zgodę bądź stanie się to uzasadnione regulacjami prawa czy też okaże się to niezbędne w procesie świadczenia Zamówienia.

Korzystanie obsługi może łączyć obowiązkiem

Przeglądanie podstron Serwisu nie wymaga podawania przez Gościa Danych Osobowych. Używanie Usług może wiązać się z koniecznością przekazania przez Gościa Danych Osobowych. W takim przypadku uchylenie się od udostępnienia Danych Osobowych może uniemożliwić korzystanie z Obsługi. Administratorem danych jest właściciel serwisu naturalnykolagen.com.pl.